श्रीब्रह्मचैतन्य महाराजांची प्रवचने

पटकन जॊडणरी लिंक्bit.ly/sbcpMar

आजचे प्रवचन ऐकायला इथे क्लिक करा
जयाचा जनि जन्म नामार्थ झाला | जयानॆ सदा वास नामात केला |
जयाच्या मुखि सर्वदा नाम कीर्ति | नमस्कार तया ब्रह्मचैतन्यमूर्ति ||
इतर भाषां मधुन: Englishಕನ್ನಡગુજરાતી, తెలుగు


||जेथे नाम तेथे माझे प्राण,सांभाळावी हि खूण||

प्रस्तावना - १

नमस्कार त्रयोदशि

हाचि सुबोध गुरूंचा

श्रीरामनवमीचे प्रवचन (१, २, ३)

श्रीदासनवमीचे प्रवचन

श्रीगुरुपौर्णिमेचे प्रवचन (१, २)

श्रीक्षेत्र गोंदवले 

महाराजांनी साधकांना दिलेली आश्वासने 

जानेवारी फेब्रुवारी मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर नोव्हेंबर डिसेंबर  
१ जानेवारी १ फेब्रुवारी १ मार्च १ एप्रिल १ मे १ जून १ जुलै १ ऑगस्ट १ सप्टेंबर १ ऑक्टोबर १ नोव्हेंबर १ डिसेंबर 1
२ जानेवारी २ फेब्रुवारी २ मार्च २ एप्रिल २ मे २ जून २ जुलै २ ऑगस्ट २ सप्टेंबर २ ऑक्टोबर २ नोव्हेंबर २ डिसेंबर 2
३ जानेवारी ३ फेब्रुवारी ३ मार्च ३ एप्रिल ३ मे ३ जून ३ जुलै ३ ऑगस्ट ३ सप्टेंबर ३ ऑक्टोबर ३ नोव्हेंबर ३ डिसेंबर 3
४ जानेवारी ४ फेब्रुवारी ४ मार्च ४ एप्रिल ४ मे ४ जून ४ जुलै ४ ऑगस्ट ४ सप्टेंबर ४ ऑक्टोबर ४ नोव्हेंबर ४ डिसेंबर 4
५ जानेवारी ५ फेब्रुवारी ५ मार्च ५ एप्रिल ५ मे ५ जून ५ जुलै ५ ऑगस्ट ५ सप्टेंबर ५ ऑक्टोबर ५ नोव्हेंबर ५ डिसेंबर 5
६ जानेवारी ६ फेब्रुवारी ६ मार्च ६ एप्रिल ६ मे ६ जून ६ जुलै ६ ऑगस्ट ६ सप्टेंबर ६ ऑक्टोबर ६ नोव्हेंबर ६ डिसेंबर 6
७ जानेवारी ७ फेब्रुवारी ७ मार्च ७ एप्रिल ७ मे ७ जून ७ जुलै ७ ऑगस्ट ७ सप्टेंबर ७ ऑक्टोबर ७ नोव्हेंबर ७ डिसेंबर 7
८ जानेवारी ८ फेब्रुवारी ८ मार्च ८ एप्रिल ८ मे ८ जून ८ जुलै ८ ऑगस्ट ८ सप्टेंबर ८ ऑक्टोबर ८ नोव्हेंबर ८ डिसेंबर 8
९ जानेवारी ९ फेब्रुवारी ९ मार्च ९ एप्रिल ९ मे ९ जून ९ जुलै ९ ऑगस्ट ९ सप्टेंबर ९ ऑक्टोबर ९ नोव्हेंबर ९ डिसेंबर 9
१० १० जानेवारी १० फेब्रुवारी १० मार्च १० एप्रिल १० मे १० जून १० जुलै १० ऑगस्ट १० सप्टेंबर १० ऑक्टोबर १० नोव्हेंबर १० डिसेंबर 10
११ ११ जानेवारी ११ फेब्रुवारी ११ मार्च ११ एप्रिल ११ मे ११ जून ११ जुलै ११ ऑगस्ट ११ सप्टेंबर ११ ऑक्टोबर ११ नोव्हेंबर ११ डिसेंबर 11
१२ १२ जानेवारी १२ फेब्रुवारी १२ मार्च १२ एप्रिल १२ मे १२ जून १२ जुलै १२ ऑगस्ट १२ सप्टेंबर १२ ऑक्टोबर १२ नोव्हेंबर १२ डिसेंबर 12
१३ १३ जानेवारी १३ फेब्रुवारी १३ मार्च १३ एप्रिल १३ मे १३ जून १३ जुलै १३ ऑगस्ट १३ सप्टेंबर १३ ऑक्टोबर १३ नोव्हेंबर १३ डिसेंबर 13
१४ १४ जानेवारी १४ फेब्रुवारी १४ मार्च १४ एप्रिल १४ मे १४ जून १४ जुलै १४ ऑगस्ट १४ सप्टेंबर १४ ऑक्टोबर १४ नोव्हेंबर १४ डिसेंबर 14
१५ १५ जानेवारी १५ फेब्रुवारी १५ मार्च १५ एप्रिल १५ मे १५ जून १५ जुलै १५ ऑगस्ट १५ सप्टेंबर १५ ऑक्टोबर १५ नोव्हेंबर १५ डिसेंबर 15
१६ १६ जानेवारी १६ फेब्रुवारी १६ मार्च १६ एप्रिल १६ मे १६ जून १६ जुलै १६ ऑगस्ट १६ सप्टेंबर १६ ऑक्टोबर १६ नोव्हेंबर १६ डिसेंबर 16
१७ १७ जानेवारी १७ फेब्रुवारी १७ मार्च १७ एप्रिल १७ मे १७ जून १७ जुलै १७ ऑगस्ट १७ सप्टेंबर १७ ऑक्टोबर १७ नोव्हेंबर १७ डिसेंबर 17
१८ १८ जानेवारी १८ फेब्रुवारी १८ मार्च १८ एप्रिल १८ मे १८ जून १८ जुलै १८ ऑगस्ट १८ सप्टेंबर १८ ऑक्टोबर १८ नोव्हेंबर १८ डिसेंबर 18
१९ १९ जानेवारी १९ फेब्रुवारी १९ मार्च १९ एप्रिल १९ मे १९ जून १९ जुलै १९ ऑगस्ट १९ सप्टेंबर १९ ऑक्टोबर १९ नोव्हेंबर १९ डिसेंबर 19
२० २० जानेवारी २० फेब्रुवारी २० मार्च २० एप्रिल २० मे २० जून २० जुलै २० ऑगस्ट २० सप्टेंबर २० ऑक्टोबर २० नोव्हेंबर २० डिसेंबर 20
२१ २१ जानेवारी २१ फेब्रुवारी २१ मार्च २१ एप्रिल २१ मे २१ जून २१ जुलै २१ ऑगस्ट २१ सप्टेंबर २१ ऑक्टोबर २१ नोव्हेंबर २१ डिसेंबर 21
२२ २२ जानेवारी २२ फेब्रुवारी २२ मार्च २२ एप्रिल २२ मे २२ जून २२ जुलै २२ ऑगस्ट २२ सप्टेंबर २२ ऑक्टोबर २२ नोव्हेंबर २२ डिसेंबर 22
२३ २३ जानेवारी २३ फेब्रुवारी २३ मार्च २३ एप्रिल २३ मे २३ जून २३ जुलै २३ ऑगस्ट २३ सप्टेंबर २३ ऑक्टोबर २३ नोव्हेंबर २३ डिसेंबर 23
२४ २४ जानेवारी २४ फेब्रुवारी २४ मार्च २४ एप्रिल २४ मे २४ जून २४ जुलै २४ ऑगस्ट २४ सप्टेंबर २४ ऑक्टोबर २४ नोव्हेंबर २४ डिसेंबर 24
२५ २५ जानेवारी २५ फेब्रुवारी २५ मार्च २५ एप्रिल २५ मे २५ जून २५ जुलै २५ ऑगस्ट २५ सप्टेंबर २५ ऑक्टोबर २५ नोव्हेंबर २५ डिसेंबर 25
२६ २६ जानेवारी २६ फेब्रुवारी २६ मार्च २६ एप्रिल २६ मे २६ जून २६ जुलै २६ ऑगस्ट २६ सप्टेंबर २६ ऑक्टोबर २६ नोव्हेंबर २६ डिसेंबर 26
२७ २७ जानेवारी २७ फेब्रुवारी २७ मार्च २७ एप्रिल २७ मे २७ जून २७ जुलै २७ ऑगस्ट २७ सप्टेंबर २७ ऑक्टोबर २७ नोव्हेंबर २७ डिसेंबर 27
२८ २८ जानेवारी २८ फेब्रुवारी २८ मार्च २८ एप्रिल २८ मे २८ जून २८ जुलै २८ ऑगस्ट २८ सप्टेंबर २८ ऑक्टोबर २८ नोव्हेंबर २८ डिसेंबर 28
२९ २९ जानेवारी २९ फेब्रुवारी २९ मार्च २९ एप्रिल २९ मे २९ जून २९ जुलै २९ ऑगस्ट २९ सप्टेंबर २९ ऑक्टोबर २९ नोव्हेंबर २९ डिसेंबर 29
३० ३० जानेवारी - ३० मार्च ३० एप्रिल ३० मे ३० जून ३० जुलै ३० ऑगस्ट ३० सप्टेंबर ३० ऑक्टोबर ३० नोव्हेंबर ३० डिसेंबर 30
३१ ३१ जानेवारी - ३१ मार्च - ३१ मे - ३१ जुलै ३१ ऑगस्ट - ३१ ऑक्टोबर - ३१ डिसेंबर 31

Maintained by రామ ShastriX.  This page has been created entirely in my Chromebook.